داوطلب اجباری، به بهانه سربازی محسنک

جمله ای هست که میگه ازدواج مثل سربازی میمونه با این که همه ناراضی هستن اما باز هم داوطلب داره! مدتی بود که قصد داشتم مطلبی در مورد سربازی وادامه مطلب