روسازی

راه سازی

اندر حکایت آسفالت متخلخل – مزایا و معایب

همه ما آسفالت را می شناسیم اما شاید عده کمی از انواع و اقسام آن سر در بیاورند. علت وجود این تنوع را باید در نحوه تولید و موارد استفاده از آن جست. یکی از جالب ترین وهیجان انگیز ترین نوع آسفالت، آسفالت متخلخل است. (این یک نظر شخصی بوده و علت آن شاید فرار کردن از تنبیه در کلاس روسازی استاد عابدینی بود که با نمایش یک کلیپ از این آسفالت توسط اینجانب به وقوع پیوست). read more