سد زیر زمینی

آب

سدهای زیر زمینی – ذخیره کم هزینه آب

sand storagr dams

سد های زیر زمینی (underground dams) اصطلاحی کمتر شنیده شده درباره راهکاری ذخیره سازی آب است. تصور ذهنی از کلمه سد عموما به سد های عظیم بتنی و قوس دار خلاصه می شود که البته جای تعجبی هم ندارد چرا که بر خلاف سد های قوس دار روی زمین تقریبا هیچ عکسی از سد های زیر زمینی نمی توان یافت و همین باعث کمتر دیده شدن آنهاست. در ادامه نگاهی می اندازم بر انواع سد های زیر زمینی و مزایا و معایب آنها. read more