مشتری

طراحی, کسب و کار

راهنمای گام به گام طراحی فروشگاه – قسمت دوم

طراحی چیدمان فروشگاه

در قسمت اول راهنمای گام به گام طراحی فروشگاه در باره انواع چیدمان ها، کاربرد و ادغام آنها صحبت کردیم. در این قسمت بر آنم تا نگاهی بیندازیم بر حرکات و رفتار مشتری ها در فروشگاه و نکاتی که باید در این خصوص مد نظر قرار دهیم. پیشاپیش بابت تاخیر در ارسال این مطلب عذر خواهم. read more