پیاده رو

طراحی شهری

یک پیاده روی دلچسب – آنچه پیاده رو ها میخواهند!

اگر پاهای انسان ها را به عنوان اولین وسیله نقلیه به حساب بیاوریم، بی گمان پیاده رو ها به عنوان اولین و قدیمی ترین شریان های حیاتی تمدن شناخته خواهند شد. جایی که این روزها در حال بازپس گیری جایگاه خود از خودرو های آلوده کننده و بزرگ هستند. اما واقعا یک پیاده روی خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد و چه تاثیری میتواند بر شهر بگذارد.

read more